Dokumen yang diperlukan

DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN

1

Salinan IC/ Kad Kuasa/ IC Tentera/ Passport

2

Bukti Pekerjaan - Surat pengesahan bekerja/ Staf ID/ Slip Gaji